Martinák
Vizualizácia
Modra (Vŕšky)

Poznámka: parcely 21, 20, 19, 18, 17, 16, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 budú v predaji až v druhej etape výstavby

Číslo parcely Stav
P10 Predaný
P11 Predaný
P12 Predaný
P13 Predaný
P14 Predaný
P15 Predaný
P22 Predaný
P23 Predaný
P24 Predaný
P25 Predaný
P26 Predaný
P27 Predaný
P30 Predaný
P31 Predaný
P32 Predaný
P33 Predaný
P34 Predaný
P35 Predaný
P5 Predaný
P5a Predaný
P6 Predaný
P7 Predaný
P8 Predaný
P9 Predaný