Martinák s.r.o. - pôsobí vo sfére výstavby obytných i komerčných nehnuteľností

V Bratislave pôsobiaca spoločnosť MARTINÁK, s.r.o., bola založená v roku 1989. Spoločnosť pôsobí vo sfére výstavby obytných i komerčných nehnuteľností. Jej činnosť v investičnej výstavbe je zameraná do troch hlavných:


O spoločnosti

1. Priama investorská činnosť

Priama investorská činnosť (vrátane financovania) v bytovej a občianskej výstavbe.

2. Inžiniersko investorská činnosť

Zastupovanie investorov na štátnej i neštátnej investičnej výstavbe.

3. Metodická a konzultačná činnosť

Spoločnosť MARTINÁK, s.r.o. je spracovateľom metodických pokynov “Postup zadávania stavieb v rezorte školstva SR” ako záväzného predpisu pre rezort školstva.

MARTINÁK, s.r.o. pracuje na viacerých projektoch, z ktorých sú v realizácii momentálne dva a to výstavba bytových domov v Nitre a výstavba rodinných domov v Modre. V oboch prípadoch je už predaj, bytov aj domov, spustený.

Špecifikom každého developerského projektu spoločnosti MARTINÁK, s.r.o. je, že si na svoje investičné zámery vyberá len zaujímavé lokality a pri výstavbe sa snaží vždy celú lokalitu zabezpečiť aj z hľadiska dopravnej dostupnosti, oddychu a služieb.

Ocenenia spoločnosti
V portfóliu spoločnosti sa nachádza ocenenie „Bytový dom roka 98“, ktoré jej bolo udelené porotou zloženou z odborníkov ministerstiev stavovských organizácií z oblasti stavebníctva, za výstavbu Obytného súboru Nitra-Čermáň I.etapa.

  • MARTINÁK, s.r.o.
  • Ružinovská 5
  • 821 01 Bratislava
  • Slovensko
  •  
  • Tel.: 02 / 4820 7010
  • Fax: 02 / 4820 7040
  • info@martinak.sk