Ostatné projekty


Priama investorská činnosť Dom podnikateľských služieb 4.2 Bratislava Dom podnikateľských služieb 4.3 Bratislava Výstavba polyfunkčných obj. Modra I.etapa Výstavba polyfunkčných obj. Modra II.etapa Výstavba obytnej zóny Nitra – Čermáň, I. etapa Výstavba obytnej zóny Nitra – Čermáň, II. etapa Výstavba obytnej zóny Nitra – Čermáň, IV. etapa Obytná skupina Prešov – Jarková ul. Polyfunkčné stredisko Bratislava, Ružinovská trieda Zastupovanie investorov na štátnej i neštátnej investičnej výstavbe Dostavba ZŠ Furcevova ul. Bratislava Dostavba ZŠ Bebelova ul. Bratislava Dostavba ZŠ Vlastenecké nám. Bratislava Dostavba ZŠ Čičerinova ul. Bratislava Prístavba a rek. ZŠ Duklianska ul. Bratislava Prístavba SpoŠ Modra – teoretická výuka + kotolňa Prístavba SpoŠ Modra – vstupné priestory + bazén Dostavba Obchodnej akadémie v Trnave Dostavba Hotelovej školy v Piešťanoch Výstavba kotolne SpoŠ Piešťany Rekonštrukcia amfiteátra Piešťany Prístavba obchodnej akadémie v Nitre Domov mládeže SEŠ Senica Stravovacie zariadenie SEŠ Senica Rekonštrukcia Gymnázia Galanta
  • MARTINÁK, s.r.o.
  • Ružinovská 5
  • 821 01 Bratislava
  • Slovensko
  •  
  • Tel.: 02 / 4820 7010
  • Fax: 02 / 4820 7040
  • info@martinak.sk