Obytná skupina Prešov - Jarkova / Weberova ul.

Aktuality: Pozor!!! Spoločnosť MARTINÁK, s.r.o. spustila v 06/2010 predaj bytov a obchodov v II. etape výstavby - bližšie informácie Vám ponúkame v sekcii Novinky/Aktuality alebo na tel. cisle 02/48207010.


Popis zrealizovaného projektu: • Rok realizácie: 2000 - 2002 • Lokalita: Prešov, v historickom jadre mesta, v centrálnej mestskej zóne, na križovatke ulíc Jarkova-Jarošova • Charakteristika projektu: predmetom 1.etapy výstavby boli nízkopodlažné bytové domy, na prízemí situované nebytové priestory občianskej vybavenosti a v suteréne garáže • Rozloha: 5,97 ha / pre viac ako 110 bytov • Kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právnu moc dňa 19.06.2002.

Aktuálne informácie V zrealizovanom objekte Polyfunkčného bytového domu na Weberovej ul. c. 6 v Prešove sa v suteréne nachádza na predaj posledný voľný skladový priestor o výmere 12 m2. Ponúkaná nehnuteľnosť: Sklad č. 006 (12 m2), Cena 1.990,- EUR + 20% DPH.

Vizualizácia projektu

Galéria projektu

  • MARTINÁK, s.r.o.
  • Ružinovská 5
  • 821 01 Bratislava
  • Slovensko
  •  
  • Tel.: 02 / 4820 7010
  • Fax: 02 / 4820 7040
  • info@martinak.sk